Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Projektování pozemních staveb

 • novostavby, změny staveb, rekonstrukce
 • rodinné domy, bytové domy, občanské stavby, průmyslové objekty

Projektování technických zařízení budov (TZB)

 • vytápění, 
 • zdravotně technické instalace (vodovod, kanalizace)
 • plynofikace objektů
 • vzduchotechnika

Projektování inženýrských staveb

 • zasíťování nových obytných souborů rodinných domů včetně komunikace
 • vodovodní, kanalizační a plynovodní řady
 • tepelné sítě - teplovody, horkovody
 • telekomunikační kabely včetně dálkových vedení
 • přípojky inženýrských sítí
 • koordinace všech sítí

Projektování dopravních staveb

 • obytné soubory rodinných domů 
 • komunikace, chodníky, parkoviště, zpevněné plochy

Stupeň projektové dokumentace

 • architektonická studie včetně vizualizace
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení, ohlášení stavby
 • dokumentace pro provádění stavby
 • zadávání dokumentace (dokumentace pro výběr dodavatele)
 • zaměření stávajícího stavu, pasport budovy
 • skutečné provedení stavby 

Inženýrské služby

 • stanoviska dotčených orgánů státní správy
 • vyjádření správců inženýrských sítí
 • vynětí ZPF
 • sepsání potřebných smluv
 • zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení,...

Průkazy energetické náročnosti

Nová zelená úsporám

 • Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Oblast podpory C - Výměna zdrojů tepla, Instalace solárních termických systémů, Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Kotlíkové dotace

Modrá úsporám

Více informací poskytne: Ing. Leoš Pohanka

Spolupracujeme s firmou Ing. Tomáš Pohanka - TP projekt

Fotogalerie:

Kde nás najdete:

Bude nám potěšením, když nám napíšete recenzi.

(c) 2017 Pohanka Nové Veselí